iemand een eed afnemen

iemand een eed afnemen
iemand een eed afnemen{{/term}}
administer an oath to someone; swear someone in 〈bijvoorbeeld getuige, nieuw lid, bij ambtsaanvaarding〉
————————
iemand een eed afnemen{{/term}}
administer an oath to someone; 〈van getuige ook〉 swear (a witness); 〈van ambtenaar〉 swear in (a public servant)

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”